Newsletter

Код за теб

ЧПГТП Райко Цончев

Описание Домакин на събитието ще бъде ЧПГТП „Райко Цончев“, в което се обучават 4 випуска ученици с профил ИТ и Софтуерни и хардуерни науки. Събитието ще бъде проведено с тях.
Провеждането на събитието ще оповестим и на сайта, който използвахме миналата година: http://meetandcode.mkirilova.com/
За събитието ще бъдат подготвени упражнения, които включват използването на Micro:Bit и KitiBot, както и сензори за линия, движение и звук, като идеята е да се създадат приложения, насочени към затрудненията, които изпитват хората в неравностойно положение.
Учениците ще бъдат поставени на мястото на незрящи, неподвижни, глухи и др. за да усетят необходимостта от подобни приложения. В същото време участниците ще се докоснат до STEM програмирането.Местоположение

Възрастова група 14 - 19

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 16.10.2019    14:30 - 17:00

Адрес Бул. България 3
9300 Добрич

Макс. брой участници 40 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт ЧПГТП Райко Цончев Уеб-страница: http://mkirilova@gmail.com
Електронна поща на лице за контакт: eg.m.kirilova@gmail.com

Споделяне в социални медии