ДЕТСКИ ХАКАТОН „Аз и моят Scratch герой в защита на планетата”

Assosiation 'School board of PMG- Vidin'

Описание Ще бъде организиран детски хакатон „Аз и моят Scratch герой в защита на планетата”.
Участници: общо 20 ученици от V до VII клас от 4 училища на гр. Видин. Ще бъдат поканени и много гости.
Продължителност: 2 ч.
I част.
Четирима ученици-ментори от отборите по програмиране на ППМГ "Екзарх Антим I" - Видин ще представят Scratch програмирането. Те ще демонстрират свои игри, изработени с програмата Scratch, и ще запознаят гостите с програмния им код. Ще бъде представена презентация на тема „Ти можеш да помогнеш за спасяването на Земята!”.
II част.
Практическо упражнение „Моят първи програмен продукт“. Учениците ще бъдат разделени на 4 групи, водени от четирима ментори. Ще бъде поставена обща задача – изработване на игра чрез Scratch програмиране. Всяка група ще разполага с 1 час за изработване на своя проект. В края ще бъдат представени 4 проекта. След гласуване ще се определят победителите. Всички участници ще получат сертификати за участие и награди.Местоположение

Възрастова група 12 - 15

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 18.10.2019    14:00 - 16:00

Адрес Княз Борис I № 25
3700 Видин

Макс. брой участници Участници- 20 ученици, гости - 20 човека Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Code for the Planet (код за планетата)

Контакт Assosiation 'School board of PMG- Vidin' Уеб-страница: www.pmg-vd.org
Електронна поща на лице за контакт: un_pmgvd@abv.bg

Споделяне в социални медии