Newsletter

Tech4Young Vratsa

Vratsa Software Community

Описание Събитието цели да срещне хора от ИТ индустрията с младежи във Враца. По този начин искаме да популяризираме ИТ професията сред младите хора и да запалим техния интерес към технологиите. Надяваме се, че запознавайки се с широкия спектър от технологични и дигитални теми, младежите ще бъдат стимулирани да развият нужните им в съвременния свят дигитални умения.
Събитието ще се раздели на два тематични блока. В първата част ще поканим лектори от различни ИТ компании, които да споделят своите знания и опит в разрешаване на най-често срещани проблеми при разработването на нови софтуерни и хардуерни продукти: как се започва, как да запазим мотивация и да си поставяме обективни и реално изпълними цели. Лекторите ще имат възможност да направят това посредством представяне на разработките си.
Втората част на събитието ще се състои от представяне на проекти, създадени от младежи. Те ще говорят за проблемите, вдъхновили създаването на техния проект, и решенията, които са намерили, за да се справят с тях. В тази част учениците ще имат възможност да получат обратна връзка от гостуващите лектори във връзка с това как да усъвършенстват проектите си.Местоположение

Възрастова група 8 - 24

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 12.10.2019    10:00 - 17:00

Адрес Кокиче 14
3000 Враца

Макс. брой участници 80 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Community (програмирането в полза на местната общност)

Контакт Vratsa Software Community Уеб-страница: http://school.vratsasoftware.com/
Електронна поща на лице за контакт: tonko@vratsasoftware.com

Споделяне в социални медии