Newsletter

"SOS Planet!"

'Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley'

Описание По време на Европейската седмица на програмирането и в рамките на инициативата „Запознай се и програмирай“, СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ ще проведе инициативата “SOS Earth!”. Главната цел е повишаване информираността на децата за Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН и по-конкретно приноса на съвременните технологии към 13-та цел „Борба с климатичните промени“.
Ученици, участващи в национални състезания по Информационни технологии, програмиране и роботика, ще демонстрират различни приложения за измерване на влажност на почвата, за „умно“ осветление и други.
Ще се проведе Game Jam за програмиране на компютърни игри на тема „Да спасим нашата планета“ с ученици от V и VІ клас. В инициативата ще насърчим равнопоставеността на половете и еднаквото включване както на момичета, така и на момчета.Ще използваме следните технологии: Scratch, Micro:bit, GameMaker.
STEAM уъркшоп „Нашата зелена планета“ с ученици от І до ІV клас и роботите Finch и Ozobot.Местоположение

Възрастова група 8 - 14

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 14.10.2019    14:00 - 15:00
15.10.2019    14:00 - 15:00
16.10.2019    14:00 - 15:00
17.10.2019    14:00 - 15:00
18.10.2019    14:00 - 15:00

Адрес 2 Vasil Karaivanov Street
4300 Karlovo

Макс. брой участници 65 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Code for the Planet (код за планетата)

Контакт 'Youth and Civil Initiatives in the Rose Valley' Уеб-страница: www.facebook.com/mgirdrosevalley
Електронна поща на лице за контакт: mgird@abv.bg

Споделяне в социални медии