Newsletter

CODE <НАПРАВИ И ПРОГРАМИРАЙ>

Zdruzhenie 'Obshtestvena podkrepa za THTI'

Описание Практическа работилница за ученици 8-9 клас по електроника и програмиране. Учениците ще се запознаят с устройството и функциите на микроконтролер Arduino, диоди, транзистори, бордна платка, сензори и зумер. Правила за разчитане и свързване на схема на ултразвукова аларма. След като учениците свържат правилно схемата, ще направят своите първи опити в програмирането на ардуиното, като ще задействат устройството да издъва звукови и светлинни сигнали при доближаване на устройството.
Чрез участие в работилницата, учениците ще добият комплексни знания и умения по физика, електроника, градивни елементи и програмиране. Ще видят реалното приложение на науките и програмирането в изпълнението на реално работещо устройство.
Ученици ще бъдат ментори на събитието и ще демонстрират различни приложения на микроконтролерите с помощта на различни сензори.
Участницитте в събитието ще получан сертификати.Местоположение

Възрастова група 14 - 17

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 15.10.2019    12:00 - 13:30

Адрес ПГ "Асен Златаров", Южна промишлена зона
3700 Видин

Макс. брой участници 30 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт Zdruzhenie 'Obshtestvena podkrepa za THTI' Уеб-страница: www.pgaz.org
Електронна поща на лице за контакт: tsokovadesi@gmail.com

Споделяне в социални медии