Newsletter

STEAM обучение по програмиране чрез създаване на настолни игри за слепи

Black Sea Centre of Excellence

Описание Цели:
- Овладяване на технически умения по програмиране на микроконтролерна платка и свързването ѝ с входни и изходни устройства;
- Развиване на умения за работа в екип;
- Възпитаване в толерантност и съпричастност към хора със зрителни разстройства;
- Развиване на умение за следване и създаване на алгоритъм.
- Да подтикне учениците да мислят за решаването на проблеми;
Описание: Събитието ще започне с Icebreaker игра, която учениците ще играят със завързани очи. Разделени в два отбора, учениците работят по създаване на игрите „Не се сърди човече” и „Змии и стълби” за слепи. Учениците от единия отбор ще моделират фигурки и игрално поле за играта, а учениците от втория отбор ще програмират микроконтролерна платка Micro:bit и ще я свържат с тонколона.
Игрите ще бъдат подарени на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Съюза на слепите в Добрич.Местоположение

Възрастова група 10 - 16

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 18.10.2019    10:00 - 17:00

Адрес бул. "Русия" 2
9300 Добрич

Макс. брой участници 30 Събитието е изцяло запазено.
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт Black Sea Centre of Excellence Уеб-страница: http://leonardo-dobrich.com/
Електронна поща на лице за контакт: leonardodobrich@gmail.com

Споделяне в социални медии