"Запознай се с уеб дизайна в Монтана"

ФОНДАЦИЯ СЕВЕРОЗАПАДЕН ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ

Описание Инициативата се състои в провеждане на обучителен курс за запознаване на младежите в Монтана с различни уеб платформи за изграждане на уеб сайтове и работа с тях. Участниците ще бъдат младежи на възраст от 16 до 24 години, като фокусът е поставен върху малцинствени групи и неактивни лица. Проектът има за задача да предостави равни възможности на младите хора за развитие и професионално обучение, да активизира младежите в Монтана и да събуди техния интерес към ИТ технологиите. Събитието ще има и състезателен характер, като по време на последния ден от занятията младежите ще участват в надпревара по между си. Техните качества ще бъдат оценявани от специално назначено за целта жури. Стремежът ни е младежите да покажат придобитите по време на курса знания и умения, като ги използват за решаването на местен проблем, с който се сблъсква общността в Монтана. Предвидени са и награди. Инициативата има за цел както да популяризира ИТ технологиите, така и да и насърчи желанието на младежите за развитие в тази сфера. Събитието ще бъде отразено в медиите, с цел достигане на повече млади хора от посочените целеви групи.


Местоположение

Възрастова група 16 - 24

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 15.10.2018    10:00 - 16:00
16.10.2018    10:00 - 16:00
17.10.2018    10:00 - 16:00

Адрес пл. Жеравица 1
3400 Монтана

Макс. брой участници 40 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте award.equal-chances

Контакт ФОНДАЦИЯ СЕВЕРОЗАПАДЕН ИНСТИТУТ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ Уеб-страница: http://mikc-montana.com
Електронна поща на лице за контакт: peshn55@mail.bg

Споделяне в социални медии