Newsletter

Обучение и забавление с DrawBot

Сдружение " Младежки инициативи Нестос"

Описание В събитието ще участват учениците от ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско, които ще представят роботите художници пред ученици от съседни училища. DrawBot е удобен за използване в часовете по компютърно моделиране. Програмира се на български език. С него лесно се развиват способностите на учениците да сглобяват последователност от действия, да прилагат алгоритмично мислене, да управляват програмируеми устройства, да създават занимателни и обучителни игри, да разкриват творческия си потенциал. Дава възможност за междупредметни връзки с изобразителното изкуство, математиката и други предмети. Той е един добър помощник на учителя за по-атрактивно и ефективно предаване на необходимите знания и умения на малките деца. Под формата на игра с робота учениците учат и се забавляват едновременно.


Местоположение

Възрастова група 8 - 14

Трудност

Вид Офлайн събитие

Дата 18.10.2019    13:00 - 14:30

Адрес ул.Първа
2792 с.Конарско

Макс. брой участници 40 Искате да участвате? Моля свържете се с лицето за контакти.

Участието е безплатно
Награда Запознайте се и програмирайте Diversity (многообразие)

Контакт Сдружение " Младежки инициативи Нестос" Уеб-страница: Вахиде Кьорова
Електронна поща на лице за контакт: vahidekiorova@abv.bg

Споделяне в социални медии