Newsletter

Изграждане на капацитет

Приспособете се и просперирайте в бързо променящия се свят на технологиите с помощта на възможностите, които ви предлагаме.

“Запознайте се и програмирайте“ официално празнува петгодишен любилей тази година и като част от нашето амбициозно виртуално пътуване, разширяваме възможностите за изграждане на капацитет на НПО и ги удължаваме през цялата година.

Организирането на виртуален семинар не е лесно, но с помощта и подкрепата на организационния екип на "Запознайте се и програмирайте" разработихме вълнуваща поредица от възможности за свободно обучение и придобиване на експертни знания, планирани през цялата година, за да подкрепим мисията ви за предоставяне на възможности за развитие на местните общности с цифрови умения.

Като първо по рода си начинание сме разработили три нови формата, за да предоставим възможности за обучение и надграждане, както и за да поддържаме удоволствието и вълнението от тази дейност.

Целеви Разговори

Тази форма на обучителни мероприятия са двумесечни серии от виртуални онлайн конференции и панелни дискусии, създадени с цел да вдъхновяват нашата общност със знания и опит от водещи специалисти в ИТ сферата. Едночасовата платформа приканя неправителствени организации от цяла Европа да се свързват и да си сътрудничат по важни въпроси на дигиталното обучение. Предлаганият сегмент за върпсо и отговори дава възможност на НПО да се свържат и общуват с експерти от ИТ компании.

За повече информация, моля посетете Meet and Code Website както и YouTube Channel за вече състояли се Целеви Разговори.

Онлайн Семинари

В кратки онлайн семинари с продължителност 45-60 мин., ние каним нашите партньори и корпоративни доброволци да разкажат за вълнуващи теми, като вие имате възможност да ги слушате и да се възползвате от първа ръка от експертизата на специалисти и специални гости.

Следете нашите новини и истории в социалните медии и платформи за повече подробности.

Можете да намерите информация за следващите предстоящи семинари/разговори в последната новинарска статия.