Newsletter

Програмата

„Запознайте се и програмирайте“

Зад инициативата „Запознайте се и програмирайте“ са SAP, Haus des Stiftens gGmbH и съответните партньорски организации на TechSoup Европа. SAP осигурява финансирането и други ресурси за инициативата. Haus des Stiftens gGmbH е отговорна за организацията на инициативата и избора на проекти/събития в Германия, Австрия и Швейцария, както и за общото управление на проекта. Организациите от партньорската мрежа на TechSoup Европа отговарят за координацията на инициативата и избора на събития/проекти в съответните страни. Инициативата "Запознайте се и програмирайте" е разработена съвместно от Haus des Stiftens и SAP.

Haus des Stiftens е благотоворителна организация от Германия, която администрира ИТ порталът Stifter-helfen в Германия, Австрия и Швейцария. Порталът Stifter-helfen предоставя на НПО-та в тези страни технологични дарения и специални оферти от водещи ИТ комапании, както ноу хау. В Германия, порталът действа от 2008 г., в Австрия от 2012 г. и в Швейцария от 2013 г.

TechSoup Европа е част от Глобалната мрежа ТechSoup. Заедно с 24 партньорски организации представляващи, работещи в различни области: изграждане на капацитет, гражданско участие, социални иновации или дигитално включване, тя помага на над 400,000 НПО в 48 Европейски държави да изграждат своя капацитет. Мрежата осигурява на работещите за социална промяна ИТ продукти, знания и експертиза, така че те да могат максимално да се възползват от технологичните новости и решения, изпълнявайки своите мисии.

Цел

Инициативата е насочена към деца и младежи на възраст между 8 и 24 години, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин в рамките на финансирани от инициативата специални събития. Чрез събитията очакваме младите хора да разберат колко забавно е програмирането и как то може да се използва, за да се дава живот на различни идеи. Очакваме младите хора да разберат и как се развиват ИТ технологиите и какво влияние оказват върху цялостния ни живот. Надяваме се, че запознавайки се с широкия спектър от технологични и дигитални теми, младежите ще бъдат стимулирани да развият нужните им в съвременния свят дигиталните умения.

Идеята

Инициативата „Европейска седмица на програмирането“ се ражда през 2013 г. по идея на екипа в кабинета на тогавашния комисар на Европейския съюз по Дигиталните технологии Нели Круз и подкрепена от Европейската комисия. Тази година, Европейската седмицата на програмирането ще се проведе от 8 до 23 октомври 2022. „Запознайте се и програмирайте“ популяризира науката и технологиите като част от Европейската седмица на програмирането, чрез финансиране на събития и инициативи на граждански организации до левовата равностойност на 300 € за всяко отделно събитие. Събитията от инициативата ще се провеждат от 01.09.2020 до 31.10.2020 г. В допълнение организаторите на събитията получават подкрепа чрез ресурсите, достъпни от Inspiration Library.

Целева група

Събитията са насочени към деца и младежи на възраст между 8 и 24 години, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането.

Кой може да кандидатства

Различни групи на гражданското общество като училища, ИТ специалисти, или компютърни клубове могат да планират и провеждат събития за деца и младежи. Организаторите на събитията обаче, за да получат финансиране, трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, например училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.

Как да се включите

Може да подадете вашите идеи за събития онлайн на www.meet-and-code.org от 08.06.2022 до 14.09.2022. Една организация може да участва в конкурса с повече от една идея за събитие. Всяко предложение за събитие ще се оценява от ФРГИ като партньор на TechSoup за България. Одобрените идеи за събития ще получат финансиране до левовата равностойност на 300 €.

Повече информация за условията за участие на here.

 

Формат на събитията

Възможните събития включат: хакатони, семинари по програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, класове по роботика и други формати. Развихрете въображението си.

Ако търсите вдъхновение или интересни ресурси за събития, презентации или семинари, посетете Inspiration Library.

Държави

„Запознайте се и Програмирайте“ подкрепя събития популяризиращи дигитални умения в следните страни: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Швейцария, Обединеното Кралство и Украйна.

Нашият екип

Запознайте се с екипа на инициативата „Запознайте се и програмирайте". Това са хората, които осъществяват и координират инициативата на Европейско ниво.

Екипът на „Запознайте се и Програмирайте" по време на връчване на наградите през месец март 2019 г. От ляво на дясно: Михал Шварц, TechSoup Европа; Клеменс Фреде, Stifter-helfen; Клер Гилисен-Дювал, SAP; Филип Тротлайн, SAP; Анита Ленартович, TechSoup Европа; Габриел Хартман, SAP; Лиза Гарстнер, Stifter-helfen; Денис Месер, Инофабрик; Марио Щтрасер, Stifter-helfen; Йержи Новак, TechSoup Европа.

Запознайте се и с Българският екип! Това са хората, които се грижат да можете лесно да кандидатствате за финансиране по инициативата и винаги да получавате нужната подкрепа.

От ляво на дясно: Илияна Николова, Изпълнителен директор, ФРГИ; Симона Бондикова, Директор „Дарителски програми“, ФРГИ; Петър Андреев, Координатор програми, ФРГИ; Мария Цекова, Директор „Комуникации“, ФРГИ; Валери Панджаров, Мениджър програми, ФРГИ