Относно

Относно „Запознайте се и програмирайте"

Кой стои зад инициативата „Запознайте се и програмирайте":

  • SAP: Инициативате се финансира от технологичната компания SAP, която осигурява и други ресурси за НПО.
  • Немската фондация Haus des Stiftens gGmbH (HDS) е генераторът на идеята и тя е отговорна за подбора на събитията, които ще бъдат финансирани в Германия, Австрия и Швейцария, както и за координацията на финансиранията от другите партньорски организации от мрежата на ТехСуп Европа. Фондацията поддържа ИТ порталът Stifter-helfen в Германия, Австрия и Швейцария. Този портал предоставя на неправителствени организации в трите държави софтуерни дарения и преференциални условия за ползване на услуги от технологични компании, както и ноу-хау за използването на дигиталните технологии. В Германия порталът функционира от 2008, в Австрия от 2012 и в Щвейцария от 2013.
  • Партньорски организации на ТехСуп Европа: Това е мрежа от организации, които отговарят за промоцията, координацията и разпределянето на предоставеното от SAP финансиране за останалите страни, част от иницитивата. Повечето от тези организации са членове на глобалната мрежа ТехСуп и осигуряват връзката между света на новите технологии и промяната в обществото в страните, в които работят. Мрежата в Европа се състои от 24 партньорски организации, които достигат до 400 000 неправителствени организации в 48 страни.
Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е българският партньор на глобалната мрежа ТехСуп. ФРГИ е финансираща организация, регистрирана в обществена полза, която работи за социално развитие чрез въвеждането и развитието на дарителски практики в подкрепа на местните общности; насърчаване на сътрудничеството между неправителствени организации, институции и бизнеси; повишаване на капацитета на гражданските организации.

Цел

Целевата група за събитията са деца и младежи на възраст между 8 и 24 години, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин. Целта на събитията е да покажат на младите хора колко забавно може да бъде програмирането и как то може да се използва, за да се дадва живот на различни идеи. Чрез провежданите събития очакваме младите хора да разберат как се развиват ИТ технологиите и какво влияние оказват върху цялостния ни живот. Надяваме се, че запознавайки се с широкия спектър от технологични и дигитални теми, младежите ще бъдат т стимулирани да развивят необходимите им в съвременния свят дигиталните умения,

Идеята

Европейската седмица на програмирането ще се проведе от 6 до 21 октомври, 2018 г. Тя е създадена по идея на „Млади консултанти“ - консултантска група към бившия еврокомисар по въпросите на цифровите технологии Нели Крос. Подкрепя се от Европейската комисия. Инициативата „Запознайте се и програмирайте" финансира със %сумата% евро проекти за събития от всякакъв тип по темата за програмирането, организирани като част от и по време на Европейската седмица на програмирането.

Целева група

Целевата група за събитията са деца и младежи на възраст между 8 и 24 години, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането.

Организатори на събития

Различни групи на гражданското общество като училища, ИТ специалисти, или компютърни клубове могат да планират и провеждат събития за деца и младежи. Oрганизаторите на събитията обаче, за да получат финансиране, трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.

Подаване на идеи за събития

Идеите за събития се изпращат само онлайн на www.meet-and-code.org от 04.06.2018 до 15.09.2018. Една организация може да представи няколко различни идеи за събития. Всяка идея за събитие, оценена като заслужаваща финансиране, получава сума до% amount% евро за осъществяване на съответното събитие.

Повече информация за условията за участие можете да намерите тук ...

Формат на събитията

Възможните събития включват хакатони, работилници за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика или други формати. Няма ограничения за вашето въображение. Идеи за събития, презентации и полезни инструменти ще намерите на http://codeweek.eu/resources/.

Държави

В инициативата „Запознайте се и програмирайте" участват следните държави: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Англия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария и Украйна.