Newsletter

Програмата

„Запознайте се и програмирайте“

Инициативата „Запознайте се и програмирайте“ е по идея на  Haus des Stiftens für Unternehmen & Non-Profits gGmbH (Haus des Stiftens) в партньорство с  TechSoup Европа. Основните спонсори са Amazon and SAP, които осигуряват финансирането и други ресурси за инициативата. Haus des Stiftens е отговорна за организацията и управлението на инициативата, както и подбора на проектни предложения за събития. Организациите от партньорската мрежа на TechSoup Европа отговарят за координацията на инициативата и избора на  предложения за събития в съответните страни. Българският представител на партньорската мрежа е Фондация "Работилница за граждански инициативи".  Първоначално "Запознайте се и програмирайте" е разработена и финансирана от Haus des Stiftens, SAP и TechSoup Европа.

Haus des Stiftens е благотоворителна организация от Германия, която администрира IT порталът Stifter-helfen в Германия, Австрия и Швейцария. Порталът Stifter-helfen предоставя на НПО-та в тези страни технологични дарения и специални оферти от водещи IT комапании, както ноу-хау. В Германия, порталът действа от 2008 г., в Австрия от 2012 г. и в Швейцария от 2013 г.

TechSoup Европа е част от Глобалната мрежа ТechSoup. Заедно с 26 партньорски организации работещи в различни области: изграждане на капацитет, гражданско участие, социални иновации и дигитално включване. Помага на над 400,000 НПО в 48 Европейски държави да изграждат своя капацитет. Мрежата осигурява на работещите за социална промяна IT продукти, знания и експертиза, така че те да могат максимално да се възползват от технологичните новости и решения, изпълнявайки своите мисии.

Цел

Инициативата е насочена към деца и младежи, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането по забавен начин в рамките на финансирани от инициативата специални събития. Чрез събитията очакваме младите хора да разберат колко забавно е програмирането и как то може да се използва, за да се дава живот на различни идеи. Очакваме младите хора да разберат и как се развиват IT технологиите и какво влияние оказват върху цялостния ни живот. Надяваме се, че запознавайки се с широкия спектър от технологични и дигитални теми, младежите ще бъдат стимулирани да развият нужните им в съвременния свят дигиталните умения.

Идеята

Инициативата „Европейска седмица на програмирането“ се ражда през 2013 г. по идея на екипа в кабинета на тогавашния комисар на Европейския съюз по Дигиталните технологии Нели Круз и подкрепена от Европейската комисия. Тази година, Европейската седмицата на програмирането ще се проведе от 7 до 22 октомври 2023. „Запознайте се и програмирайте“ популяризира науката и технологиите като част от Европейската седмица на програмирането, чрез финансиране на събития и инициативи на граждански организации до левовата равностойност на 300 € за всяко отделно събитие. Събитията от инициативата ще се провеждат от 01.09.2023 до 31.10.2023 г. В допълнение организаторите на събитията могат да получават подкрепа чрез ресурсите, достъпни от Inspiration Library.

Целева група

Събитията са насочени към деца и младежи, които да се запознаят със света на технологиите и програмирането.

Кой може да кандидатства

Различни групи на гражданското общество, като училищни настоятелства, IT специалисти или компютърни клубове, могат да планират и провеждат събития за деца и младежи. Организаторите на събитията трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, например училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища, за да получат финансиране.

Как да се включите

Може да подадете вашите идеи за събития онлайн на www.meet-and-code.org от 13.06.2023 до 13.09.2023. Една организация може да участва в конкурса с повече от една идея за събитие. Всяко предложение за събитие ще се оценява от ФРГИ като партньор на TechSoup за България. Одобрените идеи за събития ще получат финансиране до левовата равностойност на 300 €.

Повече информация за условията за участие на тук.

 

Формат на събитията

Възможните събития включат: хакатони, семинари по програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, класове по роботика и други формати. Развихрете въображението си!

Ако търсите вдъхновение или интересни ресурси за събития, презентации или семинари, посетете Inspiration Library.

Държави

Инициативата подкрепя събития популяризиращи дигитални умения в следните страни: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Холандия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното Кралство и Украйна.

Нашият екип

Запознайте се с екипа на инициативата „Запознайте се и програмирайте". Това са хората, които осъществяват и координират инициативата на Европейско ниво.

Екипът на „Запознайте се и Програмирайте" по време на връчване на наградите през месец март 2019 г. От ляво на дясно: Михал Шварц, TechSoup Европа; Клеменс Фреде, Stifter-helfen; Клер Гилисен-Дювал, SAP; Филип Тротлайн, SAP; Анита Ленартович, TechSoup Европа; Габриел Хартман, SAP; Лиза Гарстнер, Stifter-helfen; Денис Месер, Инофабрик; Марио Щтрасер, Stifter-helfen; Йержи Новак, TechSoup Европа.

Запознайте се и с Българският екип! Това са хората, които се грижат да можете лесно да кандидатствате за финансиране по инициативата и винаги да получавате нужната подкрепа.

От ляво на дясно: Илияна Николова, Изпълнителен директор, ФРГИ; Симона Бондикова, Директор „Дарителски програми“, ФРГИ; Петър Андреев, Координатор програми, ФРГИ; Мария Цекова, Директор „Комуникации“, ФРГИ; Валери Панджаров, Мениджър програми, ФРГИ