Nieuwsbrief

Onze visie

Stel je een wereld voor waarin alle jonge Europese burgers de digitale vaardigheden hebben om hun eigen toekomst vorm te geven.

Meet and Code wordt gedreven door deze visie en geïmplementeerd vanuit de overtuiging dat het kan als verschillende groepen samenwerken.

We helpen non-profitorganisaties bij het organiseren van basiscoderingsevenementen die gemeenschappen van elke omvang ondersteunen en Europa digitaler maken, te beginnen op lokaal niveau. Met ons initiatief streven we naar wereldwijde verandering en werken we in het kader van de EU Code Week en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (UN Sustainable Development Goals).

Meet and Code is de juiste plek voor jonge Europeanen om hun eerste stappen te zetten als digitale makers. Ze leren niet alleen codering, maar ook probleemoplossend denken en samenwerking.

Waarom zijn digitale vaardigheden zo belangrijk?

9 van de 10 banen zullen binnenkort digitale vaardigheden vereisen, volgens het rapport "The Digital Skills Gap in Europe". Onze steeds groeiende en veranderende digitale wereld stelt bedrijven en samenlevingen elke dag voor nieuwe uitdagingen. Daarom is het belangrijk dat de beroepsbevolking van morgen voorbereid en klaar is om de digitale toekomst te omarmen.

Hoe ondersteunt Meet and Code het aanleren van digitale vaardigheden?

Digitaal onderwijs is de basis geworden waarop jongeren hun toekomst in de moderne samenleving kunnen bouwen. En het is cruciaal om hen in staat te stellen digitale basisvaardigheden te verwerven. Onze missie is het ondersteunen van lokale non-profits om de volgende generatie jonge Europeanen toegang te geven tot codering en digitale vaardigheden.

Meet and Code Grants

Meet and Code heeft al meer dan 6.700 evenementen voor kinderen en jonge volwassenen ondersteund. In 2023 zal Meet and Code non-profitorganisaties uit 25 Europese landen blijven ondersteunen en tegelijkertijd gratis en gelijke toegang bieden tot coderen en digitaal onderwijs.

Om een subsidie te ontvangen moet het evenement aan de volgende criteria voldoen:

 • Het evenementidee heeft als doel jongeren te inspireren en kennis te laten maken met de wereld van technologie en coderen. Het evenement moet in het teken staan van digitale vaardigheden (coderen, robotica, loT, AI etc.). 
 • Het evenement moet plaatsvinden tussen 1 september en 31 oktober 2023.
 • De doelgroepen zijn kinderen en jongeren.
 • Hun deelname moet gratis zijn.
 • Het evenement moet minimaal 240 minuten duren. Dit tijdsbestek kan worden gehaald in één sessie of kan worden opgedeeld in verschillende sessies. 
 • Elk evenement moet gericht zijn op minstens 20 kinderen en jongeren.

In aanmerking komende aanvragers: alleen liefdadigheidsorganisaties kunnen hun ideeën indienen via de Meet and Code-website.

Naast de basiseisen gelden de volgende regels voor 2023: 

Evenementen kunnen virtueel, deels virtueel of op locatie worden gehouden. 

Financieringscriteria voor evenementen op locatie: 

 • Evenementen moeten in overeenstemming zijn met lokale Covid-beperkingen en -voorschriften.
 • De indienende non-profitorganisatie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van deze lokale regelgeving.
 • Financiering mag alleen worden gebruikt voor het ingediende project en liefdadigheidsdoeleinden.  

Financieringscriteria voor online evenementen:  

 • Evenementen kunnen virtueel of gedeeltelijk virtueel worden uitgevoerd.  
 • Het formaat van de evenementen kan zijn:  

- Een live-evenement, bijv. een webinar of een virtuele codeerworkshop  

- Een "niet-levend evenement" met verplichte interactie tussen deelnemers, bijv. een Massive Open Online Course met live FAQ-sessies.  

Let op: financiering kan alleen worden gebruikt voor evenementgerelateerde uitgaven, dat wil zeggen:

Trainer(s) voor de workshop

 • Een licentie voor online leermiddelen of kosten van gebouwen
 • Leermateriaal voor deelnemers, inclusief curatie en verzending, bijv. werkboeken of hardware
 • Communicatie om potentiële deelnemers te bereiken, bijv. flyers, posters en/of online marketing
 • Professionele externe ondersteuning om een online evenement mogelijk te maken, bijv. technische ondersteuning
 • Huur voor ruimte die nodig is voor bijvoorbeeld technische infrastructuur

Alle criteria en beperkingen staan beschreven in de deelnamevoorwaarden.

No Youtube
Functional cookies are not allowed. Please change your cookie settings to watch the video. Accept cookies.
No Youtube
Functional cookies are not allowed. Please change your cookie settings to watch the video. Accept cookies.
No Youtube
Functional cookies are not allowed. Please change your cookie settings to watch the video. Accept cookies.

Meet and Code Inspiration Library

Ga je gang en plan je eigen innovatief project! Als je wat inspiratie nodig hebt, bezoek dan onze Meet and Code Inspiration Library (Inspiratie Bib) en leer van praktische voorbeelden en andere interessante bronnen die gratis beschikbaar zijn.

In de Meet and Code Inspiration Library vindt u enkele nuttige bronnen, presentaties, toolkits en links die we lokaal gaan aanvullen. In de Inspiration Library van onze collega's is er al heel wat materiaal voor handen in het engels.

Ga naar de Inspiration Library.