Nieuwsbrief

Arduino i Python za modernu znanost i eksperimente

Istraživački centar mladih

Beschrijving Arduino je nastao kako bi povezao računalo s fizički svijetom i omogućio lako upravljanje aktuatorima, ali i povratnu vezu preko senzora. Korištenjem Pythona za interakciju s Arduinom otvara se novi svijet mogućnosti. Moguće je u stvarnom vremenu obrađivati i prikazivati stanje senzora te preko samostalno izgrađeno korisničkih sučelja direktno interagirati i upravljati aktuatorima, a moguće je napraviti i program koji će u potpunosti izvoditi mjerenja dok vi radite nešto drugo. Time ostvarujemo mogućnost da na puno više načina možemo, bez skupe opreme, izvršavati znanstvene eksperimente.

Koristiti ćemo platformu za online diskusiju za koju će sudionici dobiti više detalja putem emaila nakon prijave. Potruditi ćemo se da radionica bude što više interaktivna te ćemo ponuditi projekte koje sudionici mogu napraviti nakon radionice za bolje usvajanje znanja.

Ciljna grupa su učenici srednjih škola, no mogu se javiti i ostali zainteresirani.

Detalji o prijavi biti će objavljeni na stranici Istraživačkog centra mladih icm.hr, a svi materijali s radionice će biti naknadno javno dostupni na Github repozitoriju Istraživačkog centra mladih https://github.com/IstrazivackiCentarMladih


Leeftijdsgroep 16 - 24

Moeilijkheidsgraad

Type Online-Event

Datum 23.10.2021    10:00 - 12:30

Max. aantal deelnemers 25 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.


Contact Istraživački centar mladih Website: http://icm.hr/
e-mailadres van contactpersoon: mail@icm.hr

Deel op Sociale Media