Nieuwsbrief

„Момичета – на далечни разстояния, в кода един до друг”

Bulgarski daritelski forum

Beschrijving В рамките на един ден, момичета на възраст 2-7 клас от две или повече различни училища, ще се учат да кодират и програмират робот, който преди това са конструирали и ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMSС. Учениците от две или повече различни училища ще се учат заедно да кодират и програмират робот чрез постоянна on-line връзка, благодарение на която ще се чуват и виждат с помощта на лаптоп и проектор в реално време. Ще имат възможност да конструират и подобрят робот, който след това ще трябва да програмират да извършва определени социални мисии по готово поле.

Leeftijdsgroep 8 - 14

Moeilijkheidsgraad

Type Online-Event

Datum 14.10.2019    13:00 - 16:00

Max. aantal deelnemers 40 Wilt u deelnemen? Contacteer onze lokale contactpersoon.

Participation is free.
Meet and Code Award Girls do IT!

Contact Bulgarski daritelski forum Website: www.vlevski.com
e-mailadres van contactpersoon: venelindachkov@abv.bg

Deel op Sociale Media