Newsletter

Moj prvi program u NodeJS frameworku

Udruga 'Mladi informatički stručnjaci'

Description Online radionica kroz koju će djeca ući u svijet programiranja u Node.js frameworku. Node.js je serverska JavaScript platforma koja se sadrži od minimalne core biblioteke pored bogatog ekosistema. Radi na JavaScript engine-u, što znači da je veoma brz u izvršavanju. Glavni cilj Node.js platforme je pružiti siguran i lak način za izgradnju mrežnih aplikacija visoke performanse u JavaScriptu. Cilj ovog predavanja je uvesti djecu u svijet javascripta pomoću Node.js frameworka, pokazati kako se instalira Node.js, te kako se napravi prvi program u istome.
Prijavljenoj djeci će se u definiranom terminu pomoću Microsoft Teamsa odraditi video interaktivna edukacija.


Tranche d'âge 10 - 14

Niveau

Type Événement en ligne

Date 28.10.2020    19:00 - 20:30

Participants max. 22 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite


Contact Udruga 'Mladi informatički stručnjaci' Site web: www.udruga-mis.hr
Adresse e-mail du contact: info@udruga-mis.hr

Partager sur les réseaux sociaux