Newsletter

„Момичета – на далечни разстояния, в кода един до друг”

Bulgarski daritelski forum

Description В рамките на един ден, момичета на възраст 2-7 клас от две или повече различни училища, ще се учат да кодират и програмират робот, който преди това са конструирали и ще имат възможността да се запознаят отблизо с езика за програмиране на LEGO-Роботи – LEGOMINDSTORMSС. Учениците от две или повече различни училища ще се учат заедно да кодират и програмират робот чрез постоянна on-line връзка, благодарение на която ще се чуват и виждат с помощта на лаптоп и проектор в реално време. Ще имат възможност да конструират и подобрят робот, който след това ще трябва да програмират да извършва определени социални мисии по готово поле.

Tranche d'âge 8 - 14

Niveau

Type Événement en ligne

Date 14.10.2019    13:00 - 16:00

Participants max. 40 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code "Girls do IT!"

Contact Bulgarski daritelski forum Site web: www.vlevski.com
Adresse e-mail du contact: venelindachkov@abv.bg

Partager sur les réseaux sociaux