Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Description AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Lieu

Tranche d'âge 10 - 15

Niveau

Type Événement en présentiel

Date 13.10.2019    13:30 - 15:30

Adresse Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Participants max. 24 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite


Contact Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Site web: www.stemlab.org.mk
Adresse e-mail du contact: info@stemlab.org.mk

Partager sur les réseaux sociaux