Обучение и забавление с DrawBot

Сдружение " Младежки инициативи Нестос"

Description В събитието ще участват учениците от ОбУ "Братя Миладинови" с. Конарско, които ще представят роботите художници пред ученици от съседни училища. DrawBot е удобен за използване в часовете по компютърно моделиране. Програмира се на български език. С него лесно се развиват способностите на учениците да сглобяват последователност от действия, да прилагат алгоритмично мислене, да управляват програмируеми устройства, да създават занимателни и обучителни игри, да разкриват творческия си потенциал. Дава възможност за междупредметни връзки с изобразителното изкуство, математиката и други предмети. Той е един добър помощник на учителя за по-атрактивно и ефективно предаване на необходимите знания и умения на малките деца. Под формата на игра с робота учениците учат и се забавляват едновременно.


Lieu

Tranche d'âge 8 - 14

Niveau

Type Événement en présentiel

Date 18.10.2019    13:00 - 14:30

Adresse ул.Първа
2792 с.Конарско

Participants max. 40 Vous voulez participer ? Veuillez contacter notre responsable local.

La participation est gratuite
Les prix Meet and Code "Diversity"

Contact Сдружение " Младежки инициативи Нестос" Site web: Вахиде Кьорова
Adresse e-mail du contact: vahidekiorova@abv.bg

Partager sur les réseaux sociaux