Newsletter

Registrujte svoju organizaciju i prijavite svoj događaj

Da li ste dobrotvorna organizacija koja bi htjela da organizuje digitalni/programerski događaj za mlade ljude? Možda već imate ideju za Vaš Meet and Code događaj? Onda ste spremni da krenete i registrujete svoju organizaciju! 

Registruj se

Registracija i prijava Meet and Code događaja uključuje naredna 4 koraka: 

  1. Kreirajte korisnički račun: Molimo unesite Vaše korisničko ime i šifru. Kasnije ćete imati mogućnost da se logujete ponovo i uređujete Vaš korisnički račun.  

  1. Povežite svoj korisnički račun sa neprofitnom organizacijom: Samo dobrotvorne neprofitne organizacije mogu prijaviti Meet and Code događaje. Status dobrotvorne neprofitne organizacije će biti validiran od strane lokalnog TechSoup partnera. Nakon validacije primit ćete validacijski token za Vaš korisnički račun.   

    • Ako ste već registrovani i validirani na TechSoup platformi, molimo da se logujete i preuzmete Vaš token kako bi nastavili dalje.   

    • Ako ste novi na TechSoup platformi, molimo slijedite registracijski proces i validirajte Vašu organizaciju na TechSoup platformi, a nakon toga se vratite na Meet and Code stranicu sa Vašim tokenom. Molimo imajte na umu da će nam trebati neki dokaz o statusu organizacije (osnivački akt i slično) kako bi Vas validirali kao neprofitnu organizaciju, kao i da validacija može potrajati nekoliko dana.  

  1. Finalizirajte profil Vaše organizacije: Potrebno nam je još nekoliko informacija uključujući broj žiroračuna, odnosno IBAN i BIC organizacije kako bi smo Vam mogli uplatiti odobrena sredstva. 

  2. Prijavite jednu ili više ideja za događaje: Kako biste prijavili ideju za događaj, molimo da pripremite detaljan opis ideje, tačne kontakt podatke i fotografiju koja predstavlja događaj. 

Događaj koji ste prijavili će biti procijenjen u skladu s postavljenim kriterijima te ćemo Vas obavijestiti o odluci putem e-maila. 

Ne zaboravite: Meet and Code 2020 će finansirati samo online događaje.   

Registruj se sada ili Login