Newsletter

Meet and Code - FAQs

Meet and Code grantovi su dostupni samo za nevladine organizacije. Potrebno je da registrujete vašu neprofitnu organizaciju ovdje na Meet and Code platformi. Kako biste registrovali i validirali vaš neprofitni status, bit ćete preusmjereni na TechSoup Balkans platformu. Nakon uspješne registracije vaše organizacije, dobit ćete validacijski token pomoću kojeg ćete završiti registraciju na Meet and Code platformi. Poslije toga ćete moći prijaviti jedan ili više događaja na Meet and Code stranici i uzeti učešće u Meet and Code!

Ukoliko ste već bili dio Meet and Code prethodnih godina, možete se logirati sa postojećeg korisničkog profila i potrebno je da revalidirate Vašu organizaciju te dobijete novi token na TechSoup nalogu. Nakon toga možete prijaviti nove događaje za 2020. godinu.
S ciljem identifikacije i validacije vašeg statusa neprofitne organizacije, neophodno je da primite validacijski token od TechSoup Balkans partnera.

Ako ste već registrovani na TecSoup Balkans platformi, molimo vas da se logirate sa vašim korisničkim profilom na navedenu platformu i preuzmete validacijski token.

Ako niste registrovani na TechSoup Balkans platformi, kliknite ispod i slijedite naredne korake.

Za više informacija i registraciju kliknite na here.
Kako biste bili podobni za grant, vaši događaji moraju da ispune osnovne kriterije:
• tema mora biti vezana za tehnologiju i kodiranje;
• realizuju se u periodu od 01. septembra do 31. oktobra 2020.
• ciljna grupa su djeca i mladi dobne skupine između 8 i 24 godine
• događaji moraju biti bez kotizacije.
Samo neprofitne organizacije mogu prijaviti svoje ideje putem Meet and Code web stranice.

Usljed pandemije Covid-19, Meet and Code je morao prilagoditi svoju strategiju. Uz navedene uslove, sljedeća pravila važe za ovu godinu:
• Sve prijavljene ideje moraju biti realizovane virtualno.
• Događaj mora trajati minimalno 90 minuta. Ovaj vremenski okvir može biti zadovoljen u jednoj sesiji ili može biti podijeljen na više sesija.
• Live događaji moraju biti kreirani za minimalno 10 učesnika.
• Format događaja može biti:
o live događaj, npr. webinar ili virtualna radionica kodiranja
o događaj sa obaveznom interakcijom sa učesnicima, npr. masivni otvoreni online kurs sa FAQ live sesijama.
Sa promjenama formata, također želimo da vam omogućimo smjernice za koje možete iskoristiti grantove za ovogodišnje Meet and Code izdanje. Molimo da obratite pažnju na to da grantovi mogu biti iskorišteni samo za troškove vezane za realizaciju događaja, kao što su:
• Trener za radionicu
• Licenca za online alate za podučavanje
• Materijali za učesnike, npr. radne knjige ili hardveri
• Komunikacijski materijali, npr. flajeri, posteri, online marketing
• Profesionalna eksterna podrška za online događaj, npr. tehnička podrška
• Iznajmljivanje prostora ukoliko je potrebno, zbog tehničke infrastrukture


Ukoliko vaš događaj zadovoljava sve navedene kriterije, moći ćete pristupiti procesu procjene događaja. Nakon što prijavite događaj, dobit ćete povratnu informaciju u roku od 4 sedmice.
Predstavnik sam biblioteke:

Ukoliko imate status neprofitne organizacije u vašoj zemlji, možete aplicirati za grant. Ako niste sigurni kontaktirajte lokalnog TechSoup partnera. Ukoliko nemate status nevladine organizacije, potrebno je da pronađete jednu koja će vam biti partner.

Želim organizovati događaj individualno.

Potrebno je da pronađete partnera odnosno nevladinu organizaciju s kojom ćete sarađivati.
Molimo vas obratite pažnju na to da se grantovi mogu dodijeliti isključivo neprofitnim organizacijama. Iz tog razloga, važno je da je vaša škola neprofitna. U većini slučajeva, škole imaju neprofitne asocijacije preko kojih se mogu registrovati na Meet and Code. Ako to nije opcija, također je moguće da se pronađe nevladina organizacija koja će kao partner sarađivati sa školom. Nakon registracije, možete prijaviti vaš događaj i održati ga kao dio školskih časova.

Kada prijavljujete vaš događaj možete izabrati opciju "događaj popunjen". U tom slučaju, niko osim vaših učenika ne učestvuje u njemu.
Podijelite vašu ideju s partnerima, učiteljima, bibliotekarima ili predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija! Ako vam je potrebna naša podrška, upoznajte ih sa Meet and Code inicijativom. Možete pronaći korisne izvore koje ćete moći koristiti tokom vaših događaja u našoj inspirativnoj biblioteci.
Da li mogu prijaviti više događaja?
Da! Možete prijaviti koliko želite ideja. Molimo vas da uzmete u obzir da svi događaji moraju biti različiti i imati drugačiji sadržaj.
Registracije za Meet and Code 2020 su otvorene od 01.06.2020. do 10.09.2020. Vaš događaj morate prijaviti u ovom periodu, u suprotnom nećete moći učestvovati.
Dobit ćete odgovor u roku od 4 sedmice nakon vaše prijave događaja.
Primit ćete konfirmacijski email sa podacima koje ste unijeli prilikom registracije. Nakon što ih provjerite i potvrdite, novčana sredstva će biti prebačena na vaš račun u narednim sedmicama. Molimo vas da nam pošaljete potvrdu o donaciji nakon što primite novac.

Organizacija uspješnog događaja je u vašim rukama! Možete pronaći korisne izvore na inspirativnoj biblioteci i podršku za vašu komunikaciju u download sekciji kada se logirate na here.
Sve finansirane neprofitne organizacije su dužne dostaviti izvještaj u roku od 48 sati od održavanja događaja. Izvještaj se sastoji iz dva upitnika, jedan se mora ispuniti prije, a drugi nakon realizacije događaja. Ispunjavate jedan izvještaj, bez obzira na broj realizovanih događaja. Obrazac za izvještavanje će vam biti poslan na email prije 01. septembra 2020. Dodatno, uz izvještaj (upitnike) organizacije, pripremili smo i anketu za učesnike na događajima. Ankete se trebaju ispuniti prije i nakon događaja. Ankete za učesnike su na dobrovoljnoj bazi. Od vas se također traži da obezbijedite i jednu ili dvije fotografije sa vašeg događaja. Također, molimo vas da nam pošaljete potvrdu o primljenoj donaciji u roku od 14 dana nakon što primite novac.

Ukoliko želite znati više detalja o uslovima i zahtjevima, molimo vas da kliknete ovdje.
Meet and Code inspirativna biblioteka vam nudi širok izbor ideja i metoda prilikom organizacije događaja. Ohrabrujemo vas da također pogledate događaje koji su već registrovani kako bi dobili dodatnu inspiraciju ovdje.
Ukoliko želite obavijestiti druge ljude o svom Meet and Code događaju, preporučujemo vam dijeljenje informacija putem društvenih mreža uz hashtags: #meetandcode #codeEU #SAP4Good. Događaji na stranici mogu biti direktno podijeljeni putem klika na ikonu odabrane društvene mreže.
Ukoliko vaš događaj bude odobren, ubrzo ćete primiti paket dobrodošlice putem email-a, koji sadrži vodič, grafike i ideje koje će vam pomoći da promovišete vaš događaj. Također, navedeni paket se može skinuti direktno sa naše stranice u sekciji "downloads", kada god to želite.
Da! Idite na našu storytellingstranicu gdje možete pronaći jednostavni vodič koji će vam pomoći da predstavite svoju priču i pošaljete je kontakt osobi u vašoj zemlji. Priča treba biti na engleskom jeziku, ali ako želite možete dodati i verziju na lokalnom jeziku. Ukoliko nam pošaljete sve potrebne informacije, rado ćemo podijeliti vašu uspješnu priču na oba jezika!

Ako želite da nam pošaljete fotografije ili video snimke, molimo vas da nam dostavite pismenu potvrdu da ste prikupili pristanke od učesnika prije dijeljenja vaše priče na stranici. Obrazac možete pronaći u vodiču. Potrebni su pristanci učesnika, ili ukoliko se radi o djeci potrebni su pristanci njihovih staratelja. Obrazac možete pronaći u sekciji "downloads" na Meet and Code stranici.