Glasaj za Meet and Code nagradu - 3D PRINTANJE

Udruzenje majka i dijete Bombon

Opis Radionicu vodi Haris Salkić osnivač startup-a HAS Robotics. Radionica 3D printanja za djecu uzrasta od 10 do 13 godina ima za cilj da osposobi učenike da samostalno pronađu odgovarajući 3D model te da ga pomoću Ultimaker Cura 4.1.0 software-a pripreme i puste na printanje na Ultimaker 2+ 3D printeru. Učenici će se upoznati sa osnovama korištenja 3D printera kao i sa njegovim načinom funkcionisanja.

Ovdje možete glasati za ovaj događaj u sklopu Meet and Code nagradnog izvlačenja. Sa svaka email adrese se može glasati samo jednom.

Podijeli na društvenim medijima