ČASOVI ROBOTIKE I ČASOVI PROGRAMIRANJA ROBOTA

Udruzenje majka i dijete Bombon

Opis Radionicu vodi Haris Salkić osnivač startup-a HAS Robotics.
Radionica programiranja robotske ruke ima za cilj da učenike viših razreda osnovnih škola upozna sa osnovama upravljanja robotske ruke HAS_One. Učenici će pomoću Arduino Mega mikro kontolera moći isprogramirati kretanja robotske ruke tako da na kraju ona izvršava prenos određenih predmeta sa jednog mjesta na drugo.Lokacija

Dobna skupina 10 - 13

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 14.10.2019    12:00 - 14:00

Adresa Paromlinska 36
71000 Sarajevo

Max. broj učesnika 20 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Meet and Code Award Code for the Planet

Kontakt Udruzenje majka i dijete Bombon Website: https://www.facebook.com/umdbombon/
Email kontakt osobe: cmdbombon@gmail.com

Podijeli na društvenim medijima