Informacije

O Meet and Code

Iza Meet and Code inicijative:

  • SAP: Inicijativu finansira SAP, koji također pruža podršku i druge resurse za neprofitne organizacije.
  • Haus des Stiftens gGmbH (HDS): Inicijativa je razvijena od strane HDS-a i oni su odgovorni za odabir događaja koji će biti finansirani u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, kao i za koordinaciju finansiranja od strane partnerskih zemalja koje upravljaju, a dio su mreže TechSoup Europe. HDS vodi Stifter-helfen IT portal u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Stifter-helfen IT portal pribavlja, za tri zemlje, donacijske proizvode i posebne uslove od izuzetno poznatih IT kompanija, a također se bavi i prenošenjem znanja o modernim tehnologijama. U Njemačkoj je ovaj IT portal pokrenut 2008. godine, u Austriji 2012. godine, a u Švicarskoj 2013. godine.
  • TechSoup Europe partneri u zemlji: Ova grupa partnera je odgovorna za promociju događaja, koordinaciju i distribuciju SAP fondova u svim drugim zemljama. Većina ovih partnera su članovi TechSoup globalne mreže i zaduženi su za povezivanje svijeta novih tehnologija i društvenih promjena. TechSoup Europe mrežu sačinjavaju 24 partnerske organizacije, koje sarađuju s preko 400,000 neprofitnih organizacija u 48 zemalja.

Cilj

Meet and Code ima za cilj da upozna djecu i mlade ljude uzrasta od 8 do 24 godina sa svijetom tehnologije i programiranja. Događaji su dizajnirani tako da pokažu mladim ljudima koliko progamiranje može biti zabavno i na koji način može pomoći u ostvarivanju i primjeni ideja. Oni trebaju naučiti na koji način tehnologija funkcioniše i na koji način IT utiče na naše svakodnevne živote. Istraživanjem širokog spektra tehnologija, digitalnih tema i kreativnog programiranja, oni će biti ohrabreni da još više razvijaju svoje digitalne vještine koje su im potrebne u današnjem svijetu.

Ideja

Evropska sedmica programiranja će biti organizovana od 6. do 21. oktobra 2018. a ideja projekta će biti Mladi savjetnici, odnosno grupa savjetnika bivših EU predstvnika digitalne agende Neelie Kroes, koju podržava i Evropska komisija. Meet and Code inicijativa promovira naučne i tehnološke događaje svih vrsta, u kontekstu i u vezi sa Evropskom sedmicom programiranja - uz 300 € za organizaciju događaja.

Ciljna grupa

Ciljna grupa ovih događanja su djeca i mladi ljudi uzrasta između 8 i 24 godine, koji će biti uvedeni u svijet tehnologije i programiranja.

Organizatori događaja

Različite društvene grupe, kao što su škole, IT stručnjaci, firme ili računarski klubovi mogu planirati i organizovati događaje za ove ciljne grupe. Međutim, promotor i organizator događaja mora biti dobrotvorna organizacija, kao što je udruženje za razvoj škola, kako bi neka od tih organizacija bila u mogućnosti da dobije finansijska sredstva.

Aplikacija

Ideja za događaj može biti predana isključivo online na www.meet-and-code.org u periodu od 04.06.2018 i 15.09.2018. Ohrabrujemo organizacije da predaju nekoliko ideja za događaje. Svaka ocijenjena ideja o događaju, koja se kvalifikuje kao podobna, će dobiti finansijska sredstva u visini od 300 € za podršku aktivnostima na organizaciji događaja.

Više informacija o uslovima za učešće možete pronaći ovdje ...

Oblici događaja

Mogući događaji uključuju hakatone, radionice za programiranje, predavanja, filmska događanja, takmičenja, noći programiranja, časove robotike, ili neke druge oblike. Vaša mašta je jedina granica. Ideje za događaje, prezentacije i korisne alate možete pronaći na http://codeweek.eu/resources/.

Zemlje

Meet and Code inicijativa podržava digitalne i progamerske događaje u sljedećim zemljama: Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Engleska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Kazahstan, Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska i Ukrajina.