Newsletter

Design&Code HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Beschreibung Počas celého víkendu účastníci pracujú na svojich nápadoch s možnosťou mentoringu od profesionálnych programátorov a dizajnérov.

Týmto podujatím oslovujeme začiatočníkov - deti a mládež vo veku 10-24 rokov.

Hackathon bude obohatený o krátky workshop zameraný na zaujímavé prezentovanie svojho projektu.

Hackathon prináša zaujímavú príležitosť vzájomnej motivácie a hodnotenia (víťazov vyberajú účastníci pomocou formuláru).

Registrácia bude verejne dostupná na keepcode.sk.


Altersgruppe 10 - 24

Schwierigkeitsgrad

Typ Online-Event

Datum 01.10.2021    16:30 - 17:30
03.10.2021    17:00 - 19:00

Max. Teilnehmerzahl 30 Ihr möchtet am Event teilnehmen? Dann kontaktiert bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.


Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Website: https://keepcode.sk/
E-Mail des Ansprechpartners: chovancova@spse-po.sk

Auf Social Media teilen