Newsletter

Spoznajmo WiFi omrežja

Zavod Jerbas

Beschreibung Za delavnico udeleženci potrebujejo napravo: https://mikrotik.com/product/RB931-2nD s katero izvajamo učenje o tem, kako delujejo wi-fi omrežja. Spoznamo se s standardi, frekvenčnimi področji, vzpostavljamo dostopne točke, vzpostavimo hot-spot s prijavo uporabnikov, povezujemo v brezžične mostove (bridging) – opremo postavimo v delovanje AP in Station tako, da deluje kot dostopna točka ali odjemalec. Delavnica je interaktivna in spodbuja uporabnike k sodelovanju – uspešna postavitev sistema jim namreč omogoči dostop do interneta.
Starostna skupina udeležencev : od 16 do 24 let.
Naš dogodek je posebej usmerjen v starejšo starostno skupino udeležencev, saj razumevanje tega področja zahteva nekoliko predznanja.
Želja in cilj delavnice je, da udeleženci samostojno vzpostavijo wi-fi točko in jo (po lastni presoji) delijo s skupnostjo.
Cilj dogodka je razumevanje in vzpostavitev wi-fi omrežja.
Metode dela so razlaga in preizkus pridobljenega znanja na napravi mikrotik.


Altersgruppe 16 - 24

Schwierigkeitsgrad

Typ Online-Event

Datum 21.10.2020    17:00 - 18:30

Max. Teilnehmerzahl 12 Ihr möchtet am Event teilnehmen? Dann kontaktiert bitte den unten genannten Ansprechpartner.

Die Teilnahme ist kostenlos.


Kontakt Zavod Jerbas Website: www.e-center.si , www.zavodjerbas.com
E-Mail des Ansprechpartners: info@e-center.si

Auf Social Media teilen