Súťaž Meet and Code

Ako novinka pre tento rok, iniciatíva Meet and Code ocení najlepšie príklady podujatí a priblíži ich aktivity širšiemu publiku. Ceny sa budú udeľovať v týchto troch kategóriách:

  • Kick and Code

    Podujatia Meet and Code, ktoré sa buď pokúšajú vyriešiť problémy súvisiace s futbalom pomocou informačných technológií, alebo futbal využívajú ako tému pre cieľovú skupinu a pomocou futbalu deti a mládež približujú ku svetu kódovania a IT.

  • Inovácie (Innovation)

    Podujatia Meet and Code, ktoré buď vyvíjajú a podporujú tvorivé metódy vyučovania a/alebo skúmajú aktuálne IT/digitálne témy. Hľadáme podujatia, ktoré sú inovatívne vo svojich spôsoboch oslovenia cieľovej skupiny a spájajú ju s témami, ktoré súvisia s informačnými technológiami, ako aj podujatia, ktoré vyzdvihujú trendy, budúce smerovanie a technológie ako napríklad IoT, Blockchain, AI, 3D tlač atď.

  • Rôznorodosť (Diversity)

    Podujatia Meet and Code, ktoré používajú informačné technológie alebo iné digitálne témy na riešenie a zníženie nerovností v komunite alebo všeobecne v spoločnosti. Hľadáme také podujatia, ktoré zvyšujú rovnaké príležitosti, podporujú toleranciu a odstraňujú nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženstve, zdravotnom postihnutí, sociálnom a ekonomickom stave atď.

V každej kategórii bude celoeurópsky ocenených päť podujatí a dvaja zástupcovia každej ocenenej organizácie budú pozvaní na dvojdňové záverečné podujatie v sídle spoločnosti SAP vo Walldorfe v Nemecku. Navyše, celkový víťaz v každej kategórii dostane finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.

Ako sa môžete zúčastniť

Každá charitatívna a nezisková organizácia, ktorá zrealizuje podujatie financované prostredníctvom iniciatívy Meet and Code, je oprávnená zapojiť sa do súťaže Meet and Code. Musíte si len vybrať, v ktorej z kategórií budete chcieť súťažiť. Ak sa chcete zúčastniť, vyberte si pri prihlasovaní vášho podujatia príslušnú kategóriu. Ale aj návrhy na podujatia, ktoré sa nedajú zaradiť do žiadnej zo súťažných kategórií, môžu žiadať o finančnú podporu na realizáciu.

Prvé kolo

V prvom kole súťažia podujatia navzájom na národnej úrovni. V každej krajine sa do ďalšieho kola kvalifikujú maximálne dve podujatia v každej kategórii. Kvalifikácia sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: jedno podujatie sa vyberie prostredníctvom verejného hlasovania a druhé podujatie vyberie lokálny partner iniciatívy.

Hlasovanie

Hlasovanie sa uskutoční na webových stránkach iniciatívy Meet and Code. Organizácie zhromažďujú hlasy tak, že ľudia budú hlasovať za niektoré podujatie. Aby bolo možné hlasy zrátavať, bude potrebné zadať e-mailovú adresu a potvrdiť ju. Každá e-mailová adresa môže hlasovať iba raz. Do druhého kola sa kvalifikuje podujatie s najvyšším počtom hlasov.

Organizácie môžu využívať komunikačné online a offline kanály, aby upriamili pozornosť verejnosti na svoje pripravované podujatia a povzbudili tak ľudí, aby za ne hlasovali.

Výber

Partnerská organizácia siete TechSoup Europe, ktorý organizuje iniciatívu Meet and Code v danej krajine, vyberie jedno podujatie v každej kategórii, ktoré sa tiež kvalifikuje do druhého kola.

Druhé kolo

Všetky kvalifikované podujatia budú pripravené a predložené hodnotiacej porote. Porota vyberie piatich víťazov v každej kategórii podľa definovaného procesu výberového konania.

Porota

Hodnotenie podujatí a výber víťazov uskutoční päťčlenný panel odborníkov: