Nagradni natečaj Meet and Code

Novost letošnjega leta je, da bodo vrhunski dogodki in dogodki, ki so lahko za zgled, v okviru pobude Meet in Code nagrajeni. Njihove aktivnosti bodo predstavljene širšemu občinstvu. Nagrade bodo podeljene na področju treh kategorij:

  • Kick and Code - Brcni in kodiraj (letna tema)

    Meet and Code dogodki, ki bodisi poskušajo rešiti problem nogometa z informacijsko tehnologijo ali uporabiti nogomet kot temo, ki bi približala kodiranje otrokom. Iščemo dogodke, ki ti dve temi povezujejo kreativno in namensko, da bi dosegli ciljno skupino in jih približali svetu kodiranja in IT.

  • Innovation - Inovacije

    Meet and Code dogodki, ki bodisi razvijajo in spodbujajo ustvarjalne metode poučevanja in / ali preučujejo trenutne IT / digitalne teme. Iščemo dogodke, ki so inovativni na poti doseganja ciljne skupine in povezovanja ciljne skupine z IT sorodnimi temami, kot tudi dogodke, ki vključujejo trendovske vsebine in IT vsebine, ki oblikujejo in razvijajo prihodnost, kot so IoT, Blockchain, AI, 3D tiskanje itd.

  • Diversity - Raznolikost

    Meet and Code dogodki, ki uporabljajo IT ali druge digitalne teme za obravnavo in zmanjšanje neenakosti, ki so prisotne v vaši skupnosti ali splošni družbi. Iščemo dogodke, ki povečujejo enake možnosti, spodbujajo strpnost in odpravljajo neenakosti na podlagi spola, rase, vere, invalidnosti, družbenega in gospodarskega položaja itd.

V vsaki kategoriji bo izbranih pet dogodkov, dva predstavnika vsake organizacije pa bosta povabljena na dvodnevni zaključni dogodek na sedež SAP v Walldorfu. Poleg tega bo zmagovalec vsake izmed kategorij prejel nagrado v višini 2.500 evrov.

Kako lahko sodelujete?

Katerakoli nevladna in neprofitna organizacija, ki bo izvedla dogodek, podprt s strani Meet and Code lahko sodeluje v Nagradnem natečaju Meet and Code. Sami se morate odločiti, v kateri kategoriji želite sodelovati na nagradnem natečaju. Zato vas prosimo, da ob prijavi dogodka izberete ustrezno nagradno kategorijo. Dogodki, ki ne spadajo v nobeno od kategorij, so še vedno upravičeni do sredstev za finaciranje dogodka.

Prvi krog

V prvem krogu organizacije z dogodki tekmujejo med seboj na nacionalni ravni. V vsaki državi sta za naslednji krog upravičena dva dogodka iz vsake kategorije. Kvalifikacija poteka na dva načina: en dogodek se izbere z javnim glasovanjem, drugi dogodek pa izbere koordinator pobude Meet and Code v dotični državi.

Glasovanje

Glasovanje bo potekalo na spletnih straneh Meet and Code. Organizacije bodo zbirale glasove tako, da bodo ljudje glasovali za njihov dogodek. Potrebno bo vnesti e-naslov, ki bo moral biti potrjen, da bo glas veljaven. Vsak e-naslov se lahko uporabi le enkrat. Dogodek z največ prejetimi glasovi, se bo uvrstil v drugi krog.

Organizacije lahko uporabljajo online in offline komunikacijske kanale, da opozarjajo na svoje dogodke in spodbujajo ljudi, da glasujejo za njih.

Izbor

Koordinator pobude Meet and Code v dotični državi mreže TechSoup Europe bo izbral po en dogodek za vsako kategorijo, ki se bo uvrstila v drugi krog.

Drugi krog

Vsi kvalificirani dogodki bodo predstavljeni ocenjevalni žiriji. Žirija bo po izbirnem postopku izbrala pet zmagovalcev v vsaki od kategorij.

Žirija

Ocenjevanje dogodkov in izbor zmagovalcev bo izvedla petčlanska skupina strokovnjakov: