Meet and Code Award

W tym roku najlepsze wydarzenia Meet and Code zostaną publicznie wyróżnione i nagrodzone w trzech kategoriach:

  • Kick and Code (kategoria tematyczna)

    Wydarzenia Meet and Code mające na celu próbę rozwiązania zagadnienia/problemu związanego z piłką nożną przy wykorzystaniu programowania i technologii informatycznych lub podejmujące temat piłki nożnej w celu dotarcia do grupy docelowej i przybliżenia uczestnikom tematyki kodowania i nowych technologii.

  • Innovation (Innowacja)

    Wydarzenia Meet and Code, które rozwijają i promują kreatywne metody nauczania i/lub omawiają aktualne tematy technologiczne. W tej kategorii ocenimy wydarzenia, które są innowacyjne pod względem sposobu przybliżenia uczestnikom tematów cyfrowych, jak również wydarzenia, które podejmują się tematów związanych z najbardziej aktualnymi i dyskusyjnymi technologiami, takimi jak IoT, Blockchain, AI, drukowanie 3D itp.

  • Diversity (Różnorodność)

    Wydarzenia Meet and Code, które wykorzystują kodowanie i inne tematy cyfrowe, aby zapobiegać nierównościom społecznym. W tej kategorii ocenimy wydarzenia, które dążą do wyrównania szans, promują tolerancję oraz przeciwdziałają nierównościom wynikającym z różnicy płci, rasy, religii, niepełnosprawności, statusu społecznego lub ekonomicznego itp.

W każdej kategorii wyróżnionych zostanie pięć najlepszych wydarzeń, a dwoje reprezentantów każdego z tych wydarzeń zostanie zaproszonych na dwudniową galę do siedziby SAP w Walldorf. Ponadto, najlepsze wydarzenie z każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 2500 euro.

Warunki uczestnictwa

Każda organizacja pozarządowa, która zorganizuje wydarzenie ufundowane w ramach Meet and Code może uczestniczyć w Meet and Code Award. Osoba rejestrująca wydarzenie samodzielnie wybierze, w której kategorii dane wydarzenie zostanie rozpatrzone. W tym celu prosimy o wybranie właściwej kategorii podczas rejestracji swojego pomysłu. Wydarzenia, które nie pasują do żadnej kategorii nadal mogą otrzymać grant na realizację.