Meet and Code Award

W tym roku najlepsze wydarzenia Meet and Code zostaną publicznie wyróżnione i nagrodzone w trzech kategoriach:

  • Kick and Code (kategoria tematyczna)

    Wydarzenia Meet and Code mające na celu próbę rozwiązania zagadnienia/problemu związanego z piłką nożną przy wykorzystaniu programowania i technologii informatycznych lub podejmujące temat piłki nożnej w celu dotarcia do grupy docelowej i przybliżenia uczestnikom tematyki kodowania i nowych technologii.

  • Innovation (Innowacja)

    Wydarzenia Meet and Code, które rozwijają i promują kreatywne metody nauczania i/lub omawiają aktualne tematy technologiczne. W tej kategorii ocenimy wydarzenia, które są innowacyjne pod względem sposobu przybliżenia uczestnikom tematów cyfrowych, jak również wydarzenia, które podejmują się tematów związanych z najbardziej aktualnymi i dyskusyjnymi technologiami, takimi jak IoT, Blockchain, AI, drukowanie 3D itp.

  • Diversity (Różnorodność)

    Wydarzenia Meet and Code, które wykorzystują kodowanie i inne tematy cyfrowe, aby zapobiegać nierównościom społecznym. W tej kategorii ocenimy wydarzenia, które dążą do wyrównania szans, promują tolerancję oraz przeciwdziałają nierównościom wynikającym z różnicy płci, rasy, religii, niepełnosprawności, statusu społecznego lub ekonomicznego itp.

W każdej kategorii wyróżnionych zostanie pięć najlepszych wydarzeń, a dwoje reprezentantów każdego z tych wydarzeń zostanie zaproszonych na dwudniową galę do siedziby SAP w Walldorf. Ponadto, najlepsze wydarzenie z każdej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 2500 euro.

Warunki uczestnictwa

Każda organizacja pozarządowa, która zorganizuje wydarzenie ufundowane w ramach Meet and Code może uczestniczyć w Meet and Code Award. Osoba rejestrująca wydarzenie samodzielnie wybierze, w której kategorii dane wydarzenie zostanie rozpatrzone. W tym celu prosimy o wybranie właściwej kategorii podczas rejestracji swojego pomysłu. Wydarzenia, które nie pasują do żadnej kategorii nadal mogą otrzymać grant na realizację.

Runda 1

W rundzie pierwszej wydarzenia konkurują ze sobą na poziomie krajowym. W każdym kraju w ramach jednej kategorii do kolejnej rundy zakwalifikują się dwa wydarzenia. Wydarzenia te zostaną wybrane w następujący sposób: jedno wydarzenie zostanie wyłonione podczas publicznego głosowania, natomiast drugie wydarzenie zostanie wybrane przez partnera koordynującego inicjatywę w danym kraju (w Polsce: Fundacja TechSoup).

Publiczne głosowanie

Głosowanie odbędzie się na stronie Meet and Code danego kraju. Organizacje będą mogły zdobywać głosy zachęcając ludzi do głosowania na ich wydarzenie. Oddany głos będzie ważny tylko jeśli adres e-mail podany podczas głosowania zostanie potwierdzony. Z jednego adresu mailowego można oddać tylko jeden głos, a do kolejnej rundy w danej kategorii przejdzie tylko jedno wydarzenie z najwyższą liczbą głosów.

Organizacje mogą dotrzeć do swoich odbiorców zarówno kanałami online, jak i offline, i w ten sposób przyciągać uwagę i zachęcać odbiorców do oddania na nie głosu.

Wybór przez partnera

Partner sieci TechSoup Europe koordynujący inicjatywę w danym kraju wybierze drugie wydarzenie z każdej kategorii, które zakwalifikuje się do kolejnej rundy.

Runda 2

Wszystkie zakwalifikowane wydarzenia zostaną zaprezentowane przed jury, które wybierze pięć najlepszych wydarzeń z każdej kategorii, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru. Reprezentanci tych wydarzeń zostaną zaproszeni na ceremonię, a trzech zwycięzców dodatkowo otrzyma nagrodę pieniężną.

Jury

Jury, które oceni i wybierze najlepsze wydarzenia składać się będzie z pięciu członków: