Mirëserdhët në "Meet and Code"

Pas fillimit të suksesshëm në vitin 2017, "Meet and Code" hyn në ciklin e saj të dytë. Për t'i përgatitur fëmijët dhe të rinjtë për botën digjitale të së nesërmes, ne financojmë ngjarje digjitale dhe të programimit të të gjitha llojeve gjatë Javës së programimit të BE-së (EU Code Week) prej 6 deri më 21 tetor të vitit 2018. Duke filluar nga punëtoritë për TI-së, kurset për robotë, e deri te ngjarjet më aktuale të trendit siç është inteligjenca artificiale ose Work 4.0, organizatat jofitimprurëse mund të marrin deri në 300 € si mbështetje për ngjarjen e tyre të Javës së programimit të BE-së.

Regjistroni organizatën tuaj dhe dërgojeni ngjarjen tuaj

A jeni një organizatë bamirëse që do të donte të organizonte një ngjarje digjitale/të programimit për të rinjtë e moshës ndërmjet 8 dhe 24 vjet? Pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për punëtori, hakaton ose ndonjë format tjetër - nuk ka kufizime se si duhet ta strukturoni ngjarjen tuaj. A keni tashmë ide? Atëherë ju jeni gati për të filluar dhe për ta regjistruar organizatën tuaj! Do t'ju neovjitet dëshmi se keni status të organizatës jofitimprurëse si dhe IBAN dhe BIC të organizatës suaj.

Për ta paraqitur një ngjarje, së pari regjistrojeni organizatën tuaj jofitimprurëse dhe zgjidhni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Kjo do t'ju mundësojë që të futeni përsëri në këtë ueb-faqe dha ta menaxhoni llogarinë tuaj të përdoruesit. Ngjarja që e keni paraqitur do të shqyrtohet sipas kritereve të pranuara dhe do t'ju njoftojmë me e-mail në lidhje me vendimin për financimin e saj.