Lajmërohu

Ju lutemi futni të dhënat tuaja për lajmërim në faqe:

Shënim për organizatat që janë regjistruar që nga viti 2017

Keni marrë pjesë me organizatën tuaj në “Meet and Code” edhe në vitin 2017?

Ne i kemi optimizuar procedurat për verifkimin e organizatave përmes “Meet dhe Code”. Si rezultat i kësaj, për fat të keq, këtë vit do të duhet ta regjistroheni përsëri organizatën tuaj.

Ju faleminderit për mirëkuptimin!