Kurs programiranja za učenike OŠ Pazar

Udruženje profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona

Përshkrimi Petodnevni Kurs programiranja i izrade testova za nastavnike OŠ Pazar

Grupmosha 10 - 14

Vështirësia

Lloji Ngjarje onlajn

Data 14.10.2018    09:00 - 16:00

Numri maksimal i pjesëmarrësve 25 Ngjarja është rezervuar plotësisht.
Kontakti Udruženje profesora i nastavnika informatike Tuzlanskog kantona Ueb-faqja: Almir Dorić
E-mail-i i personit për kontakt: skolapazar@gmail.com

Shpërndaj në rrjetet sociale