Награди за Meet and Code

Ново за оваа година, Meet and Code ќе ги наградува најдобрите настани и ќе ги прикаже нивните активности на поширока публика. Наградите ќе се поделат во три категории:

  • Kick and Code (годишна тема)

    Настаните на Meet and Code кои бараат решавање на ИТ проблем со фудбал или го користат фудбалот како тема за да го доближаат програмирањето до децата. Ние бараме настани кои ги поврзуваат овие две теми на креативен и корисен начин со цел да се достигне целната група и да се доближат до светот на програмирањето и на ИТ.

  • Innovation

    Настаните на Meet and Code развиваат или промовираат креативни наставни методи и/или истражуваат тековни ИТ дигитални теми. Ние бараме настани кои на иновативен начин досегнуваат до целната група и ја поврзвуваат со темите поврзани со ИТ како и со настани кои избираат иноватни, ориентирани кон иднината и нападни технологии како IoT, Blockchain, AI, 3D printing, итн.

  • Diversity

    Настаните Meet and Code кои користат ИТ или други дигитални теми за да ги упатат и намалат нееднаквостите присутни во нивните заедници или воопшто во општеството. Ние бараме настани кои ги зголемуваат еднаквите можности, промовираат толеранција и ги укинуваат нееднаквостите базирани на пол, раса, религија, попречености, општествен и економски статус итн.

Во секоја категорија ќе се изберат пет настани и двајца претставници од секоја организација ќе бидат поканети на дводневниот настан за затворање во седиштето на SAP во Волдорф. Дополнително, добитникот на првата награда за секоја категорија ќе добие награда од 2.500 евра.

Како може да учествувате

Секоја добротворна организација која изведува настан финансиран преку Meet and Code е подобна да учествува за наградите Мeet and Code. Вие мора сами да одлучите за која категорија би сакале вашиот настан да се разгледува за наградата Meet and Code. За да го направите тоа, ве молиме да изберете соодветна категорија за награда кога ќе го креирате настанот. Настаните кои не се вклопуваат во категориите за награда сепак имаат право за општото финансирање на настанот.