Meet and Code soutěž

Tento rok poprvé ocení Meet and Code nejlepší akce a přiblíží jejich aktivity širšímu publiku. Ceny budou udělovány ve třech soutěžních kategoriích:

  • Kick and Code

    Akce v rámci Meet and Code, které usilují o řešení problémů souvisejících s fotbalem pomocí IT nástrojů nebo využívají téma fotbalu pro přiblížení programování dětem. Hledáme akce, které spojují tato dvě témata kreativně a účelně, mají dosah k dětem a mládeži a přibližují je ke světu programování a IT.

  • Innovation (Inovace)

    Akce v rámci Meet and Code, které vyvíjejí a podporují tvůrčí metody výuky a/nebo pojednávají o aktuálních tématech v oblasti IT/digitálních technologií. Hledáme akce, které inovativním způsobem cílí na děti a mládež a propojují je s tématy souvisejícími s IT, a dále akce, které se zaměřují na trendové a budoucnost formující disruptivní technologie, např. IoT, Blockchain, AI, 3D tisk, atd.

  • Diversity (Rovné příležitosti)

    Akce v rámci Meet and Code, které využívají IT nebo jiná digitální témata k řešení a snižování nerovností v komunitě nebo obecně ve společnosti. Hledáme akce, které podporují rovné příležitosti, prosazují toleranci a odstraňují nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženství, zdravotním postižení, sociálním a ekonomickém postavení, atd.

V každé kategorii oceníme pět akcí a pozveme dva zástupce z každé organizace na dvoudenní závěrečnou akci v sídle SAP ve Walldorfu. Vítěz každé kategorie navíc obdrží peněžní výhru v hodnotě 2 500 euro.

Jak se zúčastnit

Každá nestátní nezisková organizace, jejíž akce byla vybrána mezi podpořené akce Meet and Code, se může zúčastnit soutěže Meet and Code. Musíte si jen vybrat, ve které z kategorií budete chtít soutěžit. Chcete-li se zúčastnit, vyberte prosím při přihlašování akce příslušnou kategorii. Akce, které nelze zařadit do žádné z kategorií, mohou i přesto žádat o finanční podporu na realizaci.