Meet and Code soutěž

Tento rok poprvé ocení Meet and Code nejlepší akce a přiblíží jejich aktivity širšímu publiku. Ceny budou udělovány ve třech soutěžních kategoriích:

  • Kick and Code

    Akce v rámci Meet and Code, které usilují o řešení problémů souvisejících s fotbalem pomocí IT nástrojů nebo využívají téma fotbalu pro přiblížení programování dětem. Hledáme akce, které spojují tato dvě témata kreativně a účelně, mají dosah k dětem a mládeži a přibližují je ke světu programování a IT.

  • Innovation (Inovace)

    Akce v rámci Meet and Code, které vyvíjejí a podporují tvůrčí metody výuky a/nebo pojednávají o aktuálních tématech v oblasti IT/digitálních technologií. Hledáme akce, které inovativním způsobem cílí na děti a mládež a propojují je s tématy souvisejícími s IT, a dále akce, které se zaměřují na trendové a budoucnost formující disruptivní technologie, např. IoT, Blockchain, AI, 3D tisk, atd.

  • Diversity (Rovné příležitosti)

    Akce v rámci Meet and Code, které využívají IT nebo jiná digitální témata k řešení a snižování nerovností v komunitě nebo obecně ve společnosti. Hledáme akce, které podporují rovné příležitosti, prosazují toleranci a odstraňují nerovnosti založené na pohlaví, rase, náboženství, zdravotním postižení, sociálním a ekonomickém postavení, atd.

V každé kategorii oceníme pět akcí a pozveme dva zástupce z každé organizace na dvoudenní závěrečnou akci v sídle SAP ve Walldorfu. Vítěz každé kategorie navíc obdrží peněžní výhru v hodnotě 2 500 euro.

Jak se zúčastnit

Každá nestátní nezisková organizace, jejíž akce byla vybrána mezi podpořené akce Meet and Code, se může zúčastnit soutěže Meet and Code. Musíte si jen vybrat, ve které z kategorií budete chtít soutěžit. Chcete-li se zúčastnit, vyberte prosím při přihlašování akce příslušnou kategorii. Akce, které nelze zařadit do žádné z kategorií, mohou i přesto žádat o finanční podporu na realizaci.

Výsledky hlasování Meet and Code Award

Na této stránce naleznete výsledky anket Meet and Code Award.

Top 10 - Kick and Code

Tato soutěžní kategorie ještě nebyla zvolena pro žádnou akci.

Top 10 - Innovation

Umístění Počet hlasů Název organizace Název akce
1 268 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Algoritmy v rytmu
2 253 TIB, z.s. Povltavské setkání - 13.ročník
3 179 Spolek Navis Den otevřených dveří
4 90 Centrum Ententyky, z.s. Heršpické programování
5 77 Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně Začínáme s Arduinem
6 50 Komunitní škola Traplice, z.s. Arduino Akademie
7 19 nvias, z. s. CodeWeek na ZČU - vyzkoušejte programování - od hraní až po vědu
8 8 Spolek Navis Codeweek 2018
9 1 eDELTA hackathon BBC micro:bit
9 1 Jednota školských informatiků, z. s. Staň se lektorem IT kroužku!

Top 10 - Diversity

Umístění Počet hlasů Název organizace Název akce
1 44 Czechitas EU Code Week: Robotí invaze
2 1 Aliterra Technologie a ruce

Porotci soutěže Meet and Code Award

Dr. Bernd Welz

Výkonný viceprezident a Chief Knowledge Officer, SAP SE

Dr. Bernd Welz je výkonný viceprezident a CKO v SAP SE. Na své pozici je zodpovědný za globální zprostředkování znalostí zákazníkům, partnerům a dalším skupinám kolem společnosti SAP. Jako expert na technologické a digitální vzdělávání je členem správní rady EU Digital Skills and Jobs Coalition a také univerzitní rady Heidelberg Univerzity. Welz se k SAP přidal v roce 1997. Od té doby prošel několika několik vedoucími pozicemi a mimo jiné byl i zodpovědný za založení SAP Cloud services. Před tím, než se přidal k SAP, byl strategickým konzultantem v Roland Berger Strategy Consultants v Německu a Velké Británii. Welz má magisterský titul z poítačové vědy z Massachusettské Univerzity a doktorský titul z umělé inteligence z Karlsruhe institutu technologií v Německu.

Anna Sienicka

Viceprezidentka Evropského TechSoup, Varšava

Anna Sienicka je zodpovědná za strategické vedení TechSoupu v Evropě. Vede rozvoj evropské sítě TechSoup. Tato partnerská síť zahrnuje 24 organizací, které se věnují rozvoji digitálních kapacit a provozují program TechSoup ve 44 zemích a pomáhají více jak 400 000 registrovaným organizacím. Od založení tak díky programu TechSoup neziskové organizace v Evropě ušetřili přes miliardu euro. Anna Sienická má také na starosti koordinaci rozvoje a šíření sociálně orientovaných technologií v síti TechSoup i v celém regionu.

Clemens Frede

Vedoucí rozvoje a člen Správní rady v Haus des Stiftens gGmbH, Mnichov

Clemens Frede je členem správní rady a vedoucí rozovje programů v organizaci Haus des Stiftens gGmbH. Během minulých deseti let rozvíjel a rozšiřoval IT portál Stifter-helfen s více než 40 partnery a 60 000 registrovanými neziskovými organizacemi. Úzce spolupracuje s hlavními aktéry v IT průmyslu a má rozsáhlou a dlouhodobou zkušenost z neziskového sektoru.