Награди „Запознайте се и програмирайте“

Нов елемент на инициативата тази година е, че най-добрите събития организирани в рамките на инициативата, ще бъдат наградени. Наградите са в три категории:

  • Футбол и програмиране (годишна тема)

    В тази категория ще се отличат събития, които разрешават някакъв проблем свързан с футбола посредством ИТ или използват футболни теми, за да въведат децата в програмирането. С други думи търсим събития, които да обединяват тези две теми по креативен и продуктивен начин с цел достигане до децата и младежите.

  • Иновации

    В тази категория ще се отличат събития, които развиват или популяризират креативни обучителни методи и/или представят настоящи ИТ/дигитални теми. Търсим събития, които по иновативен начин достигат до целевата група и я свързват със света на компютърните и информационни технологии, както и такива събития, които се фокусират върху нови, задаващи тренда в сферата технологии като: IoT, Blockchain, AI, 3D принтиране и т.н.

  • Разнообразие

    В тази категория ще се отличат събития, които използват ИТ и дигитални технологии за преодоляване на различията, които съществуват в дадена общности или в обществото като цяло. Ще отличим събития, които насърчават равните възможности и толерантността и намаляват неравенството базирано на пол, раса, религия, увреждане, социален и икономически статус и т.н.

Във всяка категория ще бъдат отличени пет събития. Двама представители от всяка от отличените организации ще бъдат поканени в централата на SAP във Валдорф на заключителна церемония. Освен това, победителят във всяка категория ще получи награда от 2.500 евро.

Как да участвате

Всяка неправителствена организация, която осъществи събитие в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ може да участва в конкурса. Вие трябва да прецените в коя от трите категории се вписва вашето събитие. За целта моля посочете съответната категория, когато регистрирате събитието си. Събития, които не попадат в нито една от трите категории на конкурса, могат да получат финансиране за инициативата, без да участват е конкурса.

Кръг 1

В първи кръг, събитията се съзтезават помежду си на национално ниво. След този кръг във всяка държава ще бъдат избрани по две събития, които да продължат в следващия кръг. Събитията се избират по два начина: едно посредством публично гласуване и едно бива избрано от съответния национален партньор, координиращ събитията в дадената държава.

Гласуване

Гласуването се осъществява на сайта на „Запознайте се и програмирайте“. Организациите събират гласове на база брой гласували на платформата за съответното събитие. За да бъде зачетен даден глас трябва да се подаде и потвърди валидна ел. поща. От дадена ел. поща може да се подаде само един глас. Събитието събрало най-много гласове по този начин се класира за втори кръг.

Организациите може да използват онлайн и офлайн канали за комуникация с цел привличане на внимание към техните събития и активизиране на хората да гласуват за тях.

Подбор

Националният партньор от мрежата на ТехСуп, който координира събитията в дадената държава избира едно събитие във всяка от категориите, което отива на втори кръг.

Кръг 2

Всички събития достигнали втори кръг ще бъдат представени на жури за оценка. Журито, въз основа на специална процедура за оценка и подбор ще определи по пет победителя в категория.

Журито

Оценката на събитията се осъществява от петчленно жури съставено от експерти: