Награди „Запознайте се и програмирайте“

Нов елемент на инициативата тази година е, че най-добрите събития организирани в рамките на инициативата, ще бъдат наградени. Наградите са в три категории:

  • Футбол и програмиране (годишна тема)

    В тази категория ще се отличат събития, които разрешават някакъв проблем свързан с футбола посредством ИТ или използват футболни теми, за да въведат децата в програмирането. С други думи търсим събития, които да обединяват тези две теми по креативен и продуктивен начин с цел достигане до децата и младежите.

  • Иновации

    В тази категория ще се отличат събития, които развиват или популяризират креативни обучителни методи и/или представят настоящи ИТ/дигитални теми. Търсим събития, които по иновативен начин достигат до целевата група и я свързват със света на компютърните и информационни технологии, както и такива събития, които се фокусират върху нови, задаващи тренда в сферата технологии като: IoT, Blockchain, AI, 3D принтиране и т.н.

  • Разнообразие

    В тази категория ще се отличат събития, които използват ИТ и дигитални технологии за преодоляване на различията, които съществуват в дадена общности или в обществото като цяло. Ще отличим събития, които насърчават равните възможности и толерантността и намаляват неравенството базирано на пол, раса, религия, увреждане, социален и икономически статус и т.н.

Във всяка категория ще бъдат отличени пет събития. Двама представители от всяка от отличените организации ще бъдат поканени в централата на SAP във Валдорф на заключителна церемония. Освен това, победителят във всяка категория ще получи награда от 2.500 евро.

Как да участвате

Всяка неправителствена организация, която осъществи събитие в рамките на инициативата „Запознайте се и програмирайте“ може да участва в конкурса. Вие трябва да прецените в коя от трите категории се вписва вашето събитие. За целта моля посочете съответната категория, когато регистрирате събитието си. Събития, които не попадат в нито една от трите категории на конкурса, могат да получат финансиране за инициативата, без да участват е конкурса.