Djevojke u programiranju robotića

Centar za mlade INPUT

Opis Jako malo djevojaka je zaintersovano da se bavi programiranjem i robotikom, mi kroz set radionica želimo da zainteresujemo djevojke i uvedemo ih u svijet programiranja i robotike kroz radionice .kroz dvodnevnu radionicu edukovat ćemo djevojke o sonovama programirnaja i robotike kroz edukativnerobotiće mBot i na taj naćin razviti njihove vještine kompetencije i zaintersovati ih da same požele da se bave i zanimaju za robotiku programiranje.


Lokacija

Dobna skupina 10 - 18

Stepen težine

Vrsta Offline-Event

Datum 15.10.2018    16:00 - 21:00
09.10.2018    16:00 - 21:00

Adresa Mokušnice 10
72000 Zenica

Max. broj učesnika 40 Želite učestvovati? Molimo da kontaktirate našeg lokalnog operatera zaduženog za kontakte.

Učešće je besplatno
Kontakt Centar za mlade INPUT Website: inputcentar.com
Email kontakt osobe: info@inputcentar.com

Podijeli na društvenim medijima