Meet and Code nagrade

Kao novitet ove godine, Meet and Code će nagrađivati najbolje događaje koji služe kao uzor i njihove aktivnosti će prezentirati u javnosti. Nagrade će se dodjeljivati za tri kategorije:

  • Kick and Code (godišnja tema)

    Meet and Code događaji koji imaju za cilj rješavanje fudbalskih problema putem informacionih tehnologija, ili događaji koji koriste fudbal kao temu, kako bi se programiranje približilo djeci. Pažnju ćemo poklanjati događajima koji povezuju ove dvije teme na kreativan i svrsishodan način, kako bi se došlo do ciljane grupe i kako bi im se približio svijet programiranja i IT-ja.

  • Innovation

    Meet and Code događaji koji razvijaju i promoviraju načine kreativnog podučavanja i/ili istražuju trenutne IT/programerske teme. Interesuju nas događaji koji su inovativni u smislu dopiranja do ciljne grupe i svoje povezanosti sa temama koje se tiču IT-ja, kao i događaji koji su u vezi sa modernim trendovima u tehnologiji, kao i oni koji imaju veze sa radikalnim i tehnologijama koje utiču na oblikovanje budućnosti, kao što su IoT, Blockchain, AI, 3D štampanje, itd.

  • Diversity

    Meet and Code događaji koji koriste IT ili druge digitalne teme kako bi na taj način istakli prisustvo nejednakosti u svojim zajednicama ili u društvu uopšte. Tržimo događaje koji će za cilj imati jačanje jednakih mogućnosti, koji promoviraju toleranciju, a uklanjanju nejednakosti zasnovane na spolnoj, rasnoj, vjerskoj ili društvenoj pripadnosti, invalidnosti, ekonomskom ili društvenom statusu itd.

U svakoj kategoriji će biti nagrađeno pet događaja, a po dva predstavnika iz svake organizacije će biti pozvani na dvodnevni događaj svečanog zatvaranja u SAP sjedištu u Walldorfu. Uz to, pobjednici u svakoj kategoriji će dobiti nagradu u iznosu od 2.500 eura.

Kako se prijaviti za učešće

Bilo koja dobrotvorna organizacija koja sprovodi aktivnosti kroz Meet and Code je podobna za takmičenje za osvajanje Meet and Code nagrada. Svako za sebe mora odlučiti u kojoj kategoriji želi prijaviti događaj, kako bi ušao u konkurenciju za Meet and Code nagradu. Kako biste to uradili, molimo da odaberete odgovarajuću kategoriju nagrade prilikom kreiranja vašeg događaja. Događaji koji ne spadaju ni u jednu od kategorija za dodjelu nagrada su svejedno podobni za generalni događaj odabira za finansiranje.